Regulamin

1. Podstawowe definicje:

  • Sprzedawca - Adobi Aleksandra Dobija, 34-100 Wadowice, Plac Jana Pawła II 8, NIP: 551-264-05-67
  • Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym chickenexpress.pl
  • Kupujący - oferta Sklepu skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Sklep uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Sprzedawcy

2. Warunkiem realizacji dostawy jest złożenie zamówienia osobiście, telefonicznie (tel. 33 5000 333) lub poprzez stronę internetową chickenexpress.pl.

3. Każde złożone zamówienie może być przez Sprzedającego potwierdzone przez zwrotną weryfikację telefoniczną.

4. Anulowanie lub zmiana zamówienia jest możliwa, gdy dane zamówienie nie jest jeszcze w trakcie realizacji. Należy tego dokonać osobiście lub telefonicznie.

5. Sprzedający ma prawo skontaktować się z Kupującym celem doprecyzowania zamówienia i wyjaśnienia niejasności w złożonym zamówieniu.

6. Wszelkie zamówienia przyjmowane są przez Sprzedającego w godzinach otwarcia restauracji.

7. Podane na stronie www ceny produktów/zestawów zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dostawy do Kupującego. Koszty są doliczane jako oddzielna pozycja.

8. Czas realizacji zamówienia uzgadniany jest indywidualnie z każdym Kupującym.

9. W przypadku wyboru dokładnej godziny realizacji zamówienia, restauracja dostarczy je na określoną godzinę z marginesem czasowym +/- 15 minut.

10. Płatności można dokonywać w formie gotówkowej, kartą płatniczą lub za pomocą szybkiego przelewu (PayU).

11. Faktury VAT są wystawiane na życzenie Kupującego po wcześniejszym wyrażeniu takiej woli i dostarczane w momencie dostawy lub odbierane przez Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od odebrania zamówienia.

12. Odmowa przyjęcia zamówienia z dostawą nastąpi, gdy:

  • Kupujący nie zgodzi się podać dokładnych danych niezbędnych do zrealizowania dostawy tj. dokładnego adresu i numeru telefonu
  • Kupujący nie odebrał poprzedniego zamówienia lub nie wyraził zgody na jego zapłatę
  • pojawią się zdarzenia losowe, na które Sprzedający nie miał wpływu

13. Kupujący ma prawo złożyć reklamację zamówienia u Sprzedającego w momencie odbioru zamówienia.